-->
Ръководство по водоснабдяване
Автор: Стоян Бойчев
Добавен на: 04.07.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 203
Корици: Меки
10.10 лв.

Ръководство по водоснабдяване

1. Водоснабдителни системи и схеми.

 • предназначение, видове и съставни елементи
 • водоснабдителни схеми

2. Водоснабдителни норми и разход на вода.

 • водоснабдителни норми
 • среден и максимален денонощен разход
 • максимален часов разход
 • противопожарен разход

3. Проектиране на водопроводни мрежи.

 • външни водопроводи
 • принципи при проектиране

4. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като разклонена.

 • определяне на оразмерителните водни количества
 • допустими скорости и налягане
 • определяне на диаметрите на тръбите
 • определяне на котата, обема и размерите на напорния резервоар

5. Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като слючена.

 • определяне на оразмерителните водни количества
 • технико-икономическо определяне на диаметрите при помпено изкачване на водата
 • изравняване на водопроводната мрежа
 • хидравлично оразмеряване на външните водопроводи
 • определяне на общия напор на помпите в помпена станция втори подем

6. Надлъжен профил на водопроводните клонове.

7. Монтажен план на водопроводната мрежа.

8. Напорни резервоари.

9. Каптиране на подземни води.

 • видове каптажни съоражения
 • определяне на дебита на каптажните съоражения
 • зависимости между дебита, диаметъра, понижението и радиуса на влияние на кладенеца
 • тръбни кладенци
 • кладенци с хоризонтални дренажни тръби
 • отвеждане на водата от тръбните кладенци

10. Каптиране на извори.

11. Основни съоражения за избистряне и обезжветяване на водата.

 • схема на пречиствателна станция
 • производителност

12. Съоражения за приготвяне и дозиране на реагети.

 • определяне на дозата реагенти
 • съоражения за приготвяне на реагентен разтвор
 • дозаторни устройства

13. Съоражения за смесване на реагентите.

 • видове смесители
 • смесител с напречни прегради
 • смесител с надупчени прегради
 • вертикален смесител

14. Суспензионни сепаратори.

 • принцип на действие и видове
 • хидравлично оразмеряване
15. Безнапорни бързи филтри.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация