-->
Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Автор: Б. Боянов
Добавен на: 06.07.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 215
Корици: Меки
11.80 лв.

Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи

I. Обща характеристика на автоматичните системи.

1. Понятия, определения и класификация.

 • основни понятия и определения
 • класификация
 • функционални елементи

2. Структурно изграждане и структурен анализ на системите.

 • функционална схема на системата
 • графично представяне на структурата на системата
 • основни съединения на динамичните звена

3. Режими в автоматичните системи.

 • стационарно състояние и преходен процес
 • статични и динамични характеристики
 • ленеаризация
 • стандартни входни въздействия

II. Линейни системи.

1. Обща характеристика на линейните системи с постоянни параметри и с непрекъснато действие.

 • математически апарат за изследване на линейните системи
 • основни структурни елементи на линейните системи
 • типови динамини характеристики на ЕДЗ и на съединенията им
 • функционална структура и математическо описание на линейна система

2. Изследване на динамиката на линейни системи.

 • устойчивост
 • качество на процесите на регулиране в ЛС
 • синтез на ЛС

3. Особени линейни системи.

 • линейни системи с чисто закъснение
 • линейни системи с разпределени параметри
 • линейни системи с променливи параметри
 • дискретни системи

III. Нелинейни системи.

1. Обща характеристика на нелинейните системи.

 • определение и класификация
 • построяване на статичните характеристики
 • динамика
 • релейни системи
 • устойчивост
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация