-->
Канализация на сгради
Автор: Ганчо Димитров
Добавен на: 04.07.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 390
Корици: Меки
27.00 лв.

Канализация на сгради

1. Проектиране и хидравлично оразмеряване на сградни канализационни системи за битови отпадъчни води.

 • предназначение, видове и съставни елементи
 • определяне на оразмерителните отпадъчни водни количества
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на сградните канализационни мрежи

2. Санитарни прибори и възли.

 • клозети
 • писоари
 • тоалетни, кухненски и изливни умивалници
 • вани
 • бидета
 • санитарни възли

3. Тръби за сградни канализационни инсталации.

 • канализационни тръби и фасонни части
 • закрепване на канализационните тръби към конструкцията на сградата
 • противопожарни изисквания на сградни канализационни инсталации

4. Предпазване на сградите от наводняване и проектиране на съоражения за препомпване на отпадъчните води.

5. Предпазване на сградите от подпочвени води.

 • предназначение, видове дренажни системи за сгради, проектиране
 • хидравлично оразмеряване на хоризонтален тръбен дренаж
 • проектиране и хидравлично оразмеряване на дренажни тръби

6. Изпълнение на водопроводни и канализационни системи в сгради.

 • инсталационни пространства
 • индустриално производство на сградните санитарно технически инсталации
 • съвременни начини за изпълнение на водопроводните и канализационните инсталации в сгради

7. Шум от сградните водоснабдителни и канализационни инсталации и мерки за намаляването му.

 • общи понятия
 • изисквания при предпазване от шума
 • мерки за намаляване на шума

8. Водоснабдяване и канализация на плувни басейни.

 • видове басейни
 • системи за пречистване на водата при малки плувни басейни
 • подаване и отвеждане на водата от плувните басейни
 • изисквания към качеството на водата
 • пречистване на водата
 • хидравлично оразмеряване
 • топлинен баланс на плувни басейни
 • почистване
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация