-->
Автоматизация на ВиК системи
Автор: Ганчо Димитров
Добавен на: 30.12.2011
Издателство: АBС Техника
Издаденa: 2012г.
Страници: 292
Корици: Меки
22.00 лв.

Автоматизация на ВиК системи ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!! ПРЕДЛАГА СЕ ПО-СТАРИЯТ ВАРИАНТ ОТ 14.00ЛВ

1. Задачи на автоматизацията на водоснабдителните и канализационните системи.

 • характеристика на производствените процеси като обект на автоматизацията
 • особености на автоматизацията
 • обем и степен на автоматизация

2. Основни елементи на автоматичните устройства.

 • датчици и измервателни елементи
 • основни измерителни схеми
 • релета
 • логически елементи и безконтактни релета
 • преобразуватели и усилватели
 • изпълнителни механизми
 • регулиращи органи
 • регулатори на налягането

3. Автоматизация на технологичния контрол.

 • основи на измервателната техника
 • измерване на налягане
 • измерване и сигнализиране на ниво
 • измерване на разход на флуиди
 • измерване на температурата
 • измерване на мътността на водата
 • измерване на плътността
 • кондуктомери
 • измерване на рН и редокс-потенциал
 • измерване на концентрацията на разтворения кислород
 • измерване на концентрацията на хлора
 • непрекъснат контрол на технологичните параметри при пречистване на отпадъчни води

4. Основи на автоматичното регулиране.

 • общи понятия на системите за автоматично регулиране
 • обекти на автоматичното регулиране
 • регулатори

5. Основи на телемеханиката.

 • същност, предназначение и класификация на телемеханичните системи
 • основни понятия за преобразуване и предаване на съобщенията
 • системи за телеизмерване на близко и далчено разстояние
 • системи за телеуправление и телесигнализация

6. Автоматизация на водоснабдителни и канализационни системи.

 • автоматизация на помпени станции
 • дозиране на реагенти във водоснабдителни и канализационни системи
 • управление на работата на утаителите и суспензионни сепаратори
 • управление на работата на бързи филтри
 • самопромиващи се филтри
 • автоматизация на хлорните устройства
 • технологичен контрол при пречиствателни станции за природни води

7. Автоматизация на пречиствателни станции.

 • автоматизация на съораженията за механично пречистване на отпадъчни води
 • автоматизация на биобасейни и вторични утаители
 • автоматизация на съораженията за обработване на утайките
 • автоматизация на съораженията за пречистване на производствени отпадъчни води
 • автоматизация на технологичния контрол при пречиствателни станции за отпадъчни води

8. Автоматизирани системи за управление и диспечеризация на водоснабдителни и канализационни системи.

 • автоматизирани системи за управление
 • основни задачи и схеми за диспечеризация
 • оборудване на диспечерски пунктове
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация