-->
Високоскоростна железница - съвременен обществен транспорт
Автор: Милчо Лепоев
Добавен на: 10.01.2012
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2011г.
Страници: 218
Корици: Меки
21.60 лв.

Високоскоростна железница - съвременен обществен транспорт

 1. Високоскоростен жп транспорт.

 • предпоставки за създаване
 • историческо развитие
 • високоскоростни жп системи
 • високоскоростен подвижен жп състав
 • анализ на литературните източници
 • перспективи за изграждане на нови високоскоростни жп линии

2. Анализ на параметрите на трасетата.

 • видове параметри и начини за нормирането им
 • задграничен опит при определяне на параметрите
 • параметри за ситуационно разположение на трасетата
 • елементи на трасето в профил

3. Показатели на трасетата.

 • характеристика на показателите
 • показатели, характеризиращи дължината на линията
 • показатели, отразяващи отношенията на правите и криволинейни участъци към общата дължина на линията
 • показатели, характеризиращи обема на земните работи и съораженията

4. Съвременни конструкции на железния път, осигуряващи възможности за движение на влаковете с високи скорости.

 • необходимост от нови конструкции и технологии за изпълнение на долното и горното строене
 • материали, ползвани за баластовата призма и за предпазни слоеве
 • съвременни насоки за оразмеряване на баластовата призма
 • определяне дебелината на защитните пластове на земното платно

5. Методика за оценка на ефективността от изграждане на високоскоростни жп линии.

 • принципи при съставяне на критериалните функции
 • определяне времепътуването на високоскоростните влакове
 • определяне на ефекта от по-рационалното използване на подвижния състав
 • възможности за по-добро оползотворяване на времето през денонощието от пътниците

6. Изводи и препоръки за внедряване.

 • необходимост и възможности за внедряване на резултатите от разработката в практиката
 • обект на внедряване и варианти за реконструкция
 • сравнение на вариантите и прогнозиране на подобрения в експлоатацията след реконструкция
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация