-->
Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 1
Автор: Костадин Топуров
Добавен на: 09.11.2012
Издателство: АВС Техника
Издаденa: 2012г.
Страници: 384
Корици: Меки
22.00 лв.

Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 1

1. Въведение.

 • общи положения
 • видове мостове, основни понятия и части на гредовите мостове
 • историческо развитие и достижения при строителството на мостове
 • предимства, недостатъци и област на приложение на стоманобетонните мостове

2. Общи въпроси по проектирането и изграждането на мостове.

 • общи положения
 • основни данни необходими за проектирането на мостове
 • подмостов и надмостов габарит
 • основи на хидравлично проектиране
 • нормите за проектиране и основни принципи за проектиране на мостове в системата "ЕВРОКОД"

3. Въздействия върху мостове.

 • общи положения
 • кратък преглед на историческото развитие на въздействията  от трафик за мостовете в България
 • изчислителни ситуации и видове въздействия
 • въздействия от трафик върху пътни мостове
 • въздействия от трафик върху желозопътни мостове
 • особености на взаимодействието на конструкцията на железопътния мост с коловоза
 • постоянни, ветрови и температурни въздействия

4. Функционални части на мостове.

 • общи положения
 • оформяне на пътното платно и тротоарите на пътни и градски мостове
 • оформяне на пътното платно и тротоарите на железопътни мостове
 • предпазни съоражения за пътни и железопътни мостове
 • преминаващи конструкции за пътни и железопътни мостове

5. Формообразуване на връхните конструкции на рамкови и гредови мостове.

 • общи положения
 • формообразуване на напречните сечения на плочни връхни конструкции - монолитни, сглобяемо-монолитни и сглобяеми
 • формообразуване на напречните сечения на плочогредови връхни конструкции - монолитни, сглобяемо-монолитни и сглобяеми
 • формообразуване на напречните сечения на кутиеобразни връхни конструкции - монолитни, сглобяемо-монолитни и сглобяеми
 • конструктивни схеми в надлъжно направление на гредови връхни конструкции

6. Лагери и опори на мостове.

 • общи положения
 • лагери на мостове
 • устои на мостове
 • стълбове на мостове

7. Определяне на усилията в мостови стоманобетонни конструкции.

 • общи положения
 • историческо развитие на методите за анализ
 • моделиране на плочи мостови връхни конструкции
 • моделиране на плочогредови връхни конструкции
 • моделиране на кутиеобразни връхни конструкции
 • моделиране на различни елементи от долното строене
 • изисквания към конструктивния анализ

Печат Печат
Сходни продукти

Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 2
Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 2

Профил

Продукти

Информация