-->
Стоманени мостове + диск
Автор: Енчо Дулевски
Добавен на: 25.10.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 300
Корици: Меки
22.00 лв.

Стоманени мостове + диск

1. Стоманени мостове в съвременното строителство.

 • кратък исторически преглед
 • изисквания към съвременните мостове - инженерни, експлоатационни, икономически, естетически
 • предимства и недостатъци
 • област на приложение
 • главни части на стоманените мостове и техните функции

2. Материали за стоманените мостове.

 • видове материали и изделия от стомана, асортимент
 • oсновни свойства на стоманата
 • марки и категории стомана, условия на доставка
 • крехко разрушение на стоманата
 • умора на материала

3. Товари и въздействия.

 • видове товари и въздействия
 • постоянни товари
 • временни товари
 • съчетание на товарите

4. Елементи на конструктивното проектиране.

 • изходни данни за проектиране
 • вариантни проучвания
 • конструктивен анализ
 • оразмерителен метод
 • конструктивно детайлиране
 • естетика на мостовете

5. Пътни конструкции.

 • пътни конструкции на железопътни мостове
 • пътни конструкции при пътни мостове
 • връзки на нивото на пътната конструкция

6. Прости гредови носачи.

 • пълностенни греди
 • прътови греди - решетъчни, фермови
 • взаимодействие на пътните конструкции с главните носачи
 • пространствено укрепяване на гредови носачи
 • непрекъснати греди
 • кутиеобразни греди
 • комбинирани греди
 • дъгови мостове
 • рамкови мостове
 • винтови мостове
 • висящи мостове
 • коси мостове
 • мостве в хоризонтална крива

7. Мостова екипировка.

 • лагеруване на стоманени мостове
 • дилатационни фуги и предпазни огради
 • настилки, изолации, водоотвеждане
 • поддържане, ремонт и усилване на стоманени мостове

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация