-->
Ръководство за проектиране на пътища
Автор: Валентин Николов, Иво Гаджов
Добавен на: 01.07.2011
Издателство: ВТУ Тодор Каблешков
Издаденa: 2010г.
Страници: 204
Корици: Меки
24.00 лв.

Ръководство за проектиране на пътища

1. Класификация и подразделяне на пътищата в страната.

 • определяне на понятието "път"
 • класификация на пътищата в Република България
 • подразделяне на пътищата
 • класификация на републиканските пътища
 • фази на проектиране на пътищата
 • връзка между класа на пътя, характера на терена и проектната скорост
 • собственост и управление на междуселищните пътища

2. Проектиране на пътя в ситуация.

 • изходни данни
 • етапи на проектирне на ситуацията
 • подробно разработване на ситуацията на пътя
 • ситуация на пътя в среда на "PythagorasCAD+GISV 11.32"
 • преходни криви
 • профил на кривините

3. Проектиране на пътя в надлъжен профил.

 • надлъжен профил - основни характеристики
 • надлъжни наклони и основни изисквания към нивелетата на пътя
 • вертикални криви
 • проектиране на надлъжния профил в среда на "PythagorasCAD+GISV 11.32"

4. Проектиране на пътя в напречен профил.

 • пътно платно
 • типове напречни профили
 • пешеходни и велосипедни алеи
 • разширение и уширение на пътя
 • напречен наклон в хоризонтална кръгова крива на платното за движение

5. Видимост по пътищата.

 • видове разстояния за видимост
 • изчисляване на разстоянията за видимост
 • видимост в хоризонтална крива
 • видимост във вертикални криви при двулентови пътища

6. Конструкции.

 • оразмеряване на пътната конструкция по метода на Британската пътноизследователска лаборатория
 • оразмеряване на пътната конструкция по метода, базиран на еквивалентните модули
 • оразмеряване на пътната конструкция по метода, базиран на еквивалентните модули, с използване на коефициент на сигурност
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация