-->
Норми за проектиране на пътища
Автор: ИТУС98
Добавен на: 03.11.2012
Издателство: ИТУС 98
Издаденa: БСА 00 5/6/7, БСА 05 12
Страници: 252
Корици: Меки
15.00 лв.

Норми за проектиране на пътища

I. Трасе на пътя.

1. Основни положения.

 • основни характеристики
 • меродавни скорости
 • безопасност на движението
 • опазване на околната среда

2. Проектни елементи на пътя.

 • общи изисквания
 • ситуация
 • надлъжен профил
 • напречни наклони и уширения
 • серпентини
 • видимост

3. Пространствено проектиране.

II. Пътно платно.

1. Пътно платно.

 • общи изисквания
 • елементи на пътното платно
 • габарити

2. Типове пътни платна.

 • пътни платна в открит участък
 • пътно платно при съоражение
 • допълнителна лента при големи надлъжни наклони
 • напречен наклон на пътното платно

3. Пътни принадлежности.

4. Пешеходни и велосипедни алеи.

5. Автобусни спирки.

6. Площадки за принудително спиране и разминаване.

7. Ефективност на приетото пътни платно.

8. Напречен профил на пътя.

9. Пресичане и разполагане на други комуникации.

III. Кръстовища и пътни възли.

IV. Земно тяло.

1. Разчистване на терена в зоната на земното тяло.

2. Класификация и подбор на почвите при изграждане на земното тяло.

3. Плътност на почвите, вграждани в земното тяло.

4. Наклони на откоси на насипи.

5. Наклони на откоси на изкоп.

6. Отчитане на сеизмичните сили при проектиране на откосите на насипи и изкопи.

7. Определяне на слягането и консолидацията на насипа.

8. Изследване устойчивостта на основата на насипа.

9. Укрепване на откоси.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация