-->
Норми за проектиране на пътища
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 15.03.2012
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2012г.
Страници: 312
Корици: Меки
19.20 лв.

Норми за проектиране на пътища

1. Трасе на пътя.

 • основни положения
 • проектни елементи на пътя
 • пространствено проектиране

2. Пътно платно.

 • пътно платно
 • типове пътни платна
 • пътни принадлежности
 • пешеходни и велосипедни алеи
 • автобусни спирки
 • площадки за принудително спиране и разминаване
 • ефективност на приетото пътно платно
 • напречен профил на пътя
 • пресичане и разполагане на други комуникации

3. Кръстовища и пътни възли.

 • общи положения
 • кръстовища
 • пътни възли на две и повече нива

4. Земно тяло.

 • общи положения
 • разчистване на терена в зоната на земното тяло
 • класификация и подбор на почвите при изграждане на земното тяло
 • плътност на почвите вграждани в земното тяло
 • наклони на откоси и насипи
 • отчитане на сеизмичните сили при проектиране на откосите на насипи и изкопи
 • определяне на слягането и консилидация на насипа
 • изследване устойчивостта на основата на насипа
 • нормативни и изчислителни стойности на земно-механичните показатели на почвите
 • укрепване на откоси
 • отводняване на земното тяло
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация