-->
Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи
Автор: Живко Николов, Иван Лалов
Добавен на: 01.07.2011
Издателство: ВТУ Тодор Каблешков
Издаденa: 2004г.
Страници: 285
Корици: Меки
14.40 лв.

Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи

1. Основни изчисления при проектиране на мостови преходи през постоянни водни течения. Изчисление на мостове и водостоци от въздействието на водно течение.

2. Определяне на максималните оразмерителни водни количества за отворите на мостовете.

 • общи указания
 • удължаване на къса редица на максималните водни количества
 • определяне на максималното оразмерително водно количество за створа на моста, въз основа на изчислително оразмерително водно количество за хидрометрична станция на същата река
 • определяне на максималното оразмерително водно количество при използване на хидрометрична информация в район със сходни отточни условия
 • определяне на максималното оразмерително водно количество по метода на моментите
 • определяне на максималното оразмерително водно количество при липса на хидрометрична информация
 • определяне на максималното оразмерително водно количество при достатъчно хидрометрична информация
 • определяне на максималното оразмерително водно количество за генетически еднородна редица
 • определяне на максималното оразмерително водно количество за хидрометрична станция с нееднородни по произход максимални годишни водни количества
 • определяне на максималното оразмерително водно количество при непрекъсната редица с привличане на допълнителен член
 • определяне на максималното оразмерително водно количество по методиката на Страхил Герасимов
 • определяне на максималното водно количество, което се стича по крайпътен склон
 • определяне на максималното водно количество при стичане на води от крайпътно дере към трасето на пътя
 • определяне на максималното водно количество за речни течения, които пресичат пътни или железопътни трасета

3. Хидравлично оразмеряване на мостове и водостоци.

 • някои характеристики на водното течение
 • хидравлично оразмеряване на мостове и водостоци
 • хидравлични изчисления на малки мостове
 • водостоци

4. Руслови деформации при мостови преходи.

 • природни деформации на руслата
 • общо изравяне в отворите на моста
 • местно изравяне
 • технически указания на Руската федерация за изчисление на местното изравяне при опорите на мостове, които са в експлоатация

5. Дълбочина на фундиране на мостови опори. Укрепване на насипите на подходите към мостовете, на регулационните съоражения и на руслата на реките.

 • дълбочина на фундиране
 • укрепване на насипите на подходите към мостовете, на регулационните съоражения и на руслата на реките (стоманобетонни и бетонни укрепвания, укрепвания с каменни и каменно-вършинни материали, укрепване чрез посаждане на дървета, защита на мостовите опори от изравяне)
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация