-->
Автомагистралите в България - проблеми и решения
Автор: Валентин Николов
Добавен на: 01.11.2011
Издателство: София 2011г
Издаденa: 2011г.
Страници: 100
Корици: Меки
18.00 лв.

Автомагистралите в България - проблеми и решения

1. История на автомагистралите.

 • по света
 • в България

2. Развитие на пътната мрежа в България.

 • пътища преди Освобождението
 • пътна мрежа след Освобождението
 • състояние на пътната мрежа според вида на пътната конструкция
 • състояние на пътната мрежа по носимоспособност
 • експлоатационно състояние на републиканската пътна мрежа
 • средстава от еврофондовете за пътната мрежа на страната

3. Развитие на автомагистралите в Република България.

 • основен магистрален пръстен
 • автомагистрали извън основния автомагистрален пръстен
 • нови магистрали (след 2010г.)

4. Анализ на автомагистралното строителство в България.

 • начало на автомагистралното строителство в България
 • първата завършена автомагистрала в България
 • темп на строителство
 • избор на тип пътно платно
 • пътна конструкция
 • основни геометерични елементи

5. Наука и висше образование.

6. Основни изводи и препоръки.

 

 От началото на автомагистралното строителство в България (1973г., автомагистрала Тракия) неусетно изминаха 38 години. През тези години се редуваха по-силни със слаби периоди и крайният резултат са 467км завършени магистрали към 2011г.  Много или малко е тази дължина за страната ? Кои са основните слабости на автомагистралната ни мрежа и какви са възможните решения ? Въпросите са много и точните отговори са от съществено значение за настоящето и бъдещето, както и на този вид пътища, така и за българската икономика. Пряката връзка между автомагистралите и развитието на икономиката е добре известна, а досега сме построили приблизително една трета от проектната им дължина от 1 385км.

 Настоящия монографичен труд няма претенциите да отговори на всички въпроси към автомагистралното строителство в страната, а и това едва ли е възможно предвид динамиката на процеса. Основната цел е да се анализират безпристрастно натрупаните технико-икономически данни през погледа на един представител на академичната общност в България и направят изводи за законовата и нормативната база в разглежданата област, както и да се вземе отношение по съществени технически въпроси.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация