-->
Стоманобетон НПБСК-ЕС2
Автор: Константин Русев
Добавен на: 21.06.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 471
Корици: Меки
28.00 лв.

Стоманобетон НПБСК-ЕС2 ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!!

1. Кратка история на бетона и стоманобетона.

2. Същност на стоманобетона.

3. Методики за изчисляване на стоманобетонните конструкции.

 • стадии на напрегнато състояние
 • метод на допустими напрежения
 • метод по стадий на разрушаване
 • метод на граничните състояния

4. Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

 • общи положения
 • начини за предварително напрягане и закотвяне
 • конструиране на предварително напрегната армировка
 • загуби на предварително напрежение в армировката
 • напрежения в предварително напрегнатите елементи
 • състояния на стоманобетонните елементи при напрягане и експлоатация
 • оразмеряване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи по първа група гранични състояния
 • проверка на предварително напрегнати стоманобетонни елементи по втора група гранични състояния
 • изисквания, които трябва да бъдат дадени в работните чертежи при проектиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

5. Еврокод 2.

 • общи положения
 • геометрични характреристики и параметри
 • частни коефициенти за сигурност
 • товарни въздействия и комбинации от въздействия
 • материали
 • дълготрайност и бетонно покритие
 • крайни гранични състояния
 • експлоатационни гранични състояния
 • конструктивни правила и изисквания
 • строителство и качество
 • контрол на качеството
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация