-->
Клас на бетона - контрол и оценка
Автор: Петър Кузманов
Добавен на: 03.08.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 190
Корици: Твърди
15.00 лв.

Клас на бетона - контрол и оценка

1. Общи понятия от теорията на вероятностите и математическата статистика.

 • закон за нормалното разпределение на случайните величини
 • определяне на емпиричните параметри на нормално разпределените случайни величини
 • графично представяне на статистическите данни
 • дефиниции за клас и характеристична якост на бетона

2. Определяне на състава на бетона.

 • основни сведения
 • определяне на съотношението между добавъчните материали
 • изготвяне на лабораторни замеси
 • избор на стойност за средноквадратичното отклонение
 • емпирична зависимост между якостта на бетона и водоциментовото съотношение
 • сравнение между експериментално установените зависимости
 • преизчисляване на водоциментовото съотношение с отчитане на абсорбацията на добавъчните материали
 • нормиране на водоциментовото съотношение
 • представителност на материалите, които се използват за направа на лабораторните замеси

3. Контрол и оценка на якостта на бетона.

 • основни сведения
 • регистриране, подреждане, класификация и наблюдение върху резултатите за якостта на бетона
 • коментар върху съществуващите критерии
 • критерии на автора
 • 15-процентен критерий

4. Примери от практиката.

 • ординати на кривата за плътността на вероятностите
 • ординати на интегралната крива на вероятностите
 • статистически анализ на якостта на бетона
 • регистрационен дневник на бетона
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация