-->
Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно ЕВРОКОД
Автор: Михаил Цанков
Добавен на: 23.01.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 312
Корици: Меки
36.00 лв.

Изпълнение на стоманени строителни конструкции съгласно ЕВРОКОД

1. Въведение.

2. Технологичност на стоманените конструкции.

 • изпълнение, стойност
 • технологично проектиране
 • технологични процеси

3. Указания за избор на класа на стоманата съгласно Еврокод 3.

 • увод
 • избор на стоманата съгласно "Норми за проектиране на стоманени конструкции-87"
 • избор на стоманата съгласно Еврокод 3
 • процедура и препоръки

4. Спецификации и документация.

 • спецификации за изпълнение
 • строителна документация

5. Основни съставни материали.

 • общи бележки
 • идентификация, документи за инспекция и възможности за проследяване
 • продукти от строителна стомана
 • стоманени отливки
 • консумативи, използвани при заваряване
 • механични свързващи елементи
 • дюбели и шпилки
 • контактни строителни разтвори
 • температурни фуги при мостове
 • високоякостни кабели, пръти и обтяжки
 • конструктивни опори (лагери)

6. Подготовка и сглобяване.

 • общи бележки
 • идентификация
 • транспортиране и съхранение
 • рязане
 • формоване
 • пробиване
 • изрязване
 • плътно допрени носещи повърхности
 • сглобяване
 • контролно сглобяване (пробен монтаж)

7. Заваряване.

 • процес
 • проектиране на заварени съединения
 • видове заваряване
 • окачествяване на процедурите за заваряване и на персонала, който осъществява заваряването
 • подготовка и изпълнение
 • дефекти, методи за контрол и критерии за приемане на заварени съединения
 • заваряване на стомани устойчиви на атмосферни влияния

8. Механични крепежни елементи.

 • общи бележки
 • използване на болтови съединения
 • натягане на ненапрегнати болтове
 • подготовка на контактните повърхности при напрегнати болтове (фрикционни съединения)
 • натягане на предварително напрегнати болтове
 • "пас" болтове
 • нитоване
 • закрепване на елементи с малка дебелина
 • използване на специални крепежни елементи и методи за закрепване
 • механично повреждане на неръждаема стомана

9. Монтаж.

 • общи бележки
 • условия на строителната площадка
 • методи за монтаж
 • геодезическо заснемане
 • опори и анкери
 • монтажни дейности на строителната площадка

10. Обработка на повърхността.

 • общи бележки
 • подготовка на стоманени съставни елементи
 • стомани, устойчиви на атмосферни влияния
 • галванично свързване
 • галванизиране
 • изолиране на пространства
 • повърхности в контакт с бетон
 • недостъпни повърхности
 • ремонтни работи след рязане или заваряване
 • почистване след монтажните работи

11. Геометрични допустими отклонения.

 • видове допустими отклонения
 • съществени допустими отклонения
 • функционални допустими отклонения

12. Проверка, изпитване и коригиране.

 • общи бележки
 • съставни продукти и компоненти
 • производство: геометрични размери на произведените компоненти
 • заваряване
 • механични крепежни елементи
 • обработка на повърхността и предпазване от корозия
 • монтаж
13. Приложения.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация