-->
ЕС2 Втора група гранични състояния
Автор: Людмил Оксанович
Добавен на: 22.06.2011
Издателство: ABC Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 100
Корици: Меки
17.00 лв.

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ !

ЕС2 Втора група гранични състояния

1. ЕС2 Втора група гранични състояния.

 • общи положения ЕС0
 • въздействия върху конструкциите ЕС1
 • физикомеханични характеристики на материалите
 • изчислителни методики - преки и косвени
 • класове по условия на експлоатация

2. Контрол на пукнатините.

 • минимална необходима армировка
 • практически начин за ограничаване на широчината на пукнатините
 • изчисляване на широчината на пукнатините
 • температуро-съсъхвателни пукнатини

3. Контрол на деформациите.

 • практически начин за ограничаване на провисванията
 • изчисляване на деформациите

4. Ограничаване на напреженията.

5. Изходни данни и помощни методики.

 • физико-механични характеристики на бетона
 • анализ на сечение в експлоатационно състояние
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация