-->
Теоретична механика - Кинематика в матрична форма
Автор: Анастас Иванов
Добавен на: 18.02.2012
Издателство: Авангард Прима
Издаденa: 2012г.
Страници: 222
Корици: Меки
20.00 лв.

Теоретична механика - Кинематика в матрична форма

I. Кинематика на абсолютно движение.

1. Абсолютно движение на точка.

 • закон на движение
 • матрици на преход
 • връзка между законите на движение в двете равностойни системи на отчитане
 • основни свойства на матриците на преход
 • абсолютна скорост на точката
 • абсолютно ускорение на точката

2. Ротационно движение на твърдо тяло.

 • дефиниция за ротационно движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на свободното идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на ротационно движещо се идеално твърдо тяло
 • закон за движение
 • закон за движение на произволна точка от тялото
 • ъглова скорост
 • ъглово ускорение
 • скорост на произволна точка от тялото
 • ускорение на произволна точка от тялото

3. Сферично движение на твърдо тяло.

 • дефиниция за сферично движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода
 • теоретични основи на сферичното движение
 • закон за движение
 • закон за движение на произвона точка от тялото
 • скорост на произволна точка от тялото
 • матрици-моментна ъглова скорост
 • вектор-моментна ъглова скорост
 • сравнение между Ойлерови ъгли и Карданови ъгли
 • сравнение между ъглова скорост и моментна ъглова скорост
 • ускорение на произволна точка от тялото

4. Общо движение на твърдо тяло.

 • дефиниция за общо движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на идеално твърдо тяло, което извършва общо движение
 • закон за движение
 • закон за движение на произволна точка от тялото
 • скорост на произволна точка от тялото
 • ускорение на произволна точка от тялото
5. Равнинно движение на твърдо тяло.
 • дефиниция за общо движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на идеално твърдо тяло, което извършва равнионно движение
 • закон за движение
 • закон за движение на произволна точка от тялото
 • скорост на произволна точка от тялото
 • ускорение на произволна точка от тялото

6. Винтово движение на твърдо тяло.

 • дефиниция за общо движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на идеално твърдо тяло, което извършва винтово движение
 • закон за движение
 • закон за движение на произволна точка от тялото
 • скорост на произволна точка от тялото
 • ускорение на произволна точка от тялото

7. Транслационно движение на твърдо тяло.

 • дефиниция за общо движение на идеално твърдо тяло
 • степен на свобода на транслационно движещо се идеално твърдо тяло
 • закон за движение
 • закон за движение на произволна точка от тялото
 • скорост на произволна точка от тялото
 • ускорение на произволна точка от тялото

II. Кинематика на релативно движение.

1. Релативно движение на точка.

 • основна задача
 • закони за движение
 • скорост на точка М
 • ускорение на точка М

2. Релативно движение на твърдо тяло.

 • основна  задача
 • закони за движение
 • решение на основната задача
 • скорост на полюс Оот тяло Т чрез полюс О
 • скорост на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О
 • скорост на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О и О1
 • скорост на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О1
 • матрица-моментна абсолютна ъглова скорост
 • ускорение на полюс Оот тяло Т чрез полюс О
 • ускорение на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О
 • ускорение на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О и О1
 • ускорение на произволна точка М от тяло Т чрез полюс О1
 • матрица-моментно абсолютно ъглово ускорение
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация