-->
Теоретична механика 2
Автор: Коста Младенов
Добавен на: 21.06.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2010г.
Страници: 111
Корици: Меки
10.00 лв.

Теоретична механика 2

1. Динамика на частица.

 • предмет и задачи на динамиката; някои основни понятия
 • основни закони на механиката
 • диференциални уравнения на движението на свободна частица
 • динамика на несвободна частица
 • динамика на относителното движение на частица

2. Динамика на механична система.

 • основни понятия, дефиниции и някои теореми, известни от курсовете по физика
 • динамично равновесие на материална система
 • условия за динамично равновесие на транслационно движещо се тяло
 • условия за динамично равновесие на тяло при равнинно движение успоредно на рвнината хОу
 • условия за динамично равновесие на тяло при ротационно движение около оста z
 • статично равновесие на тяло
 • диференциални уравнения на различни видове движения на идеално твърдо тяло
 • приложение на теоремата за изменение на количеството на движение на механична система
 • работа на сила; мощност на сила; работа на група сили, приложени на идеално твърдо тяло
 • силово поле; потенциална енергия на силово поле
 • теорема за изменение на кинетичната енергия

3. Въведение в аналитичната механика.

 • обобщени координати
 • връзки на механична система и класификацията им
 • възможни и действителни премествания
 • възможна работа; обобщена сила и обобщена реакция; идеални връзки
 • общо уравнение на динамиката (принцип на Даламбер-Лагранж)
 • принцип на възможните премествания (принцип на Лагранж)
 • приложение на принципа за възможните премествания при системи с повече степени на свобода
 • уравнения на движението в обобщени координати (уравнения на Лагранж от втори род)
 • устойчивост на равновесното положение
 • кинетична и потенциална енергия, изразени чрез обобщени координати и обобщени скорости

4. Малки трептения на механична система с една степен на свобода около положение на устойчиво равновесие.

 • консервативна задача при система с една степен на свобода
 • общ вид и решение на диференциалното уравнение на движение
 • вътрешно триене
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация