-->
Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга III
Автор: С.М. Тарг
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2005г.
Страници: 80
Корици: Меки
8.00 лв.

Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга III

1. Динамика - аналитична механика.

 • прилагане на принципа за възможните премествания при решаване на задачи от равновесие на сили, действащи върху механична система с една степен на свобода
 • прилагане на принципа за възможните премествания за определяне на опорните реакции на съставна конструкция
 • прилагане на принципа на Даламбер за определяне на реакциите на връзките
 • определяне на опорни реакции при въртене на твърдо тяло около неподвижна ос
 • прилагане на теоремите и принципите на динамиката за изследване на движението на механична система
 • прилагане на общото уравнение на динамиката при изследването на движението на механична система с една степен на свобода
 • прилагане на уравненията на Лагранж от II род за определяне на сили и моменти, осигуряващи програмирано движение на манипултор
 • прилагане на уравненията на Лагранж от II род за изследване на движението на механична система с две степени на свобода
 • определяне на равновесното положение на консервативна механична система с една степен на свобода и изследване на нейната устойчивост
 • изследване на свободните трептения на механична система с една степен на свобода
 • изследване на свободните трептения на механична система с две степени на свобода
 • изследване на принудените трептения на механична система с една степен на свобода
 • изследване на принудените трептения на механична система с две степени на свобода
 • интегриране на диференциалното уравнение за свободните трептения на механична система с помощта на компютър
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация