-->
Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга II
Автор: С.М. Тарг
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2005г.
Страници: 76
Корици: Меки
8.00 лв.

Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга II

1. Динамика на материална точка.

 • интегриране на диференциалните уравнения за движение на материална точка, намираща се под въздействие на постоянни сили
 • интегриране на диференциалните уравнения за движение на материална точка, намираща се под въздействие на променливи сили
 • изследване на трепетливото движение на материална точка
 • изследване на относителното движение на материална точка
 • прилагане на теоремата за изменение на количеството на движение при определяне на скоростта на материална точка
 • прилагане на основните теореми на динамиката при изследване на движението на материална точка

2. Динамика на механична система.

 • прилагане на теоремата за движение на центъра на масите при изследване на движението на механична система
 • прилагане на теоремата за изменение на количеството на движение при изследване на движението на механична система
 • прилагане на теоремата за изменение на кинетичния момент при определяне на ъгловата скорост на твърдо тяло
 • прилагане на теореата за изменение на кинетичната енергия при изучаване на механичната система
 • изследване на постъпателното и въртеливото движение на твърдо тяло
 • изследване на равнинно движение на твърдо тяло
 • изследване на удар между твърди тела
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация