-->
Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга I
Автор: С.М. Тарг
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: Пропелер
Издаденa: 2005г.
Страници: 80
Корици: Меки
8.00 лв.

Сборник със задачи и решения по теоретична механика - книга I

1. Статика.

 • определяне на опорните реакции на твърдо тяло
 • определяне на опорните реакции и прътовите сили в равнинна прътова конструкции
 • определяне на опорните реакции на съставна конструкция (система от две тела)
 • определяне на опорните реакции на съставна конструкция (система от три тела)
 • равновесие на сили при наличие на сили на триене при покой
 • определяне на опорните реакции на твърдо тяло (пространствена система от сили)
 • определяне на положението на центъра на тежестта
 • определяне на опорните реакции на съставна конструкция с вътрешни едностранни връзки

2. Кинематика.

 • определяне на скоростта и ускорението на точка по зададени уравнения на движението
 • определяне на скорости и ускорения на точки от твърдо тяло при постъпателно и при въртеливо движение
 • кинематичен анализ на равнинен механизъм
 • кинематичен анализ на многозвенен механизъм
 • определяне на кинематичните характеристики на движението на твърдо тяло и на точки от него с помощта на уравненията на Ойлер
 • кинематичен анализ на движението на твърдо тяло, търкалящо се без плъзгане върху неподвижна повърхнина и имащо неподвижна точка
 • определяне на абсолютната скорост и абсолютното ускорение на точка
 • определяне на ъгловите скорости на звената на планетен редуктор
 • определяне на ъгловите скорости и ъгловите ускорения на звена от механизъм на манипулатор по зададено движние на работната точка
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация