-->
Приложна теория на еластичността и пластичността
Автор: Христо Върбанов, Танко Ганев
Добавен на: 26.10.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1992г.
Страници: 347
Корици: Меки
13.50 лв.

Приложна теория на еластичността и пластичността

1. Основни зависимости в линейната теория на непрекъснатите среди.

 • теория на напреженията
 • геометрична теория на деформациите

2. Линейна теория на еластичността.

 • зависимост между напрежения и деформации
 • схеми за решаване на пространствена задача
 • равнинна задача на ТЕ в декартови координати
 • усукване на цилиндрични и призматични пръти, теория на Сен-Венан
 • теорич на тънките корави плочи
 • теория на тънките корави черупки

3. Увод в теорията на пластичността.

 • основни уравнения и зависимости в теорията на пластичността
 • гранично равновесие на тънки плочи

4. Приблизителни методи в теорията на еластичността и пластичността.

 • вариационни принципи в терията на еластичността и пластичността
 • ореки вариационни методи и методи на претеглените остатъци
 • метод на крайните разлики
 • метод на крайните елементи

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация