-->
Метод на крайните елементи - МКЕ
Автор: Александър Димитров
Добавен на: 29.06.2011
Издателство: ВТУ Тодор Каблешков
Издаденa: 2006г.
Страници: 227
Корици: Меки
10.00 лв.

Метод на крайните елементи (МКЕ) за оценка на преноса на топлина и влага през плътна стена с дифузия

1. Проблемът за пренасяне на топлина и влага през плътни строителни елементи.

 • исторически преглед на развитието на метода на крайните елементи, представен от Дарел Пепър
 • параметри на системата "твърда стена - обкръжаваща среда"
 • общи полеви характеристики на термодинамичната система
 • термодинамичен потенциал на системата
 • векторни характеристики на дифузните процеси

2. Теоритични методи за изследване на дифузионните процеси.

 • метод на токовите повърхности
 • метод на диференциалните съотношения
 • метод на интегралните форми
 • гранични и начални условия за плътен стенен елемент, образувани под влияние на околната среда
 • дифузия в условията на неизотропни свойства на строителните материали

3. Числени методи, използвани в инженерната практика за оценка на дифузията през плътни строителни елементи.

 • въведение
 • използване на вариационните принципи за формулиране на основното уравнение на метода на крайните елементи (МКЕ); метод на Rayleight-Ritz
 • метод на претеглените остатъци (МПО)

4.Четири изследователски теми в областта на дифузията на топлина и влага през плътните строителни елементи.

 • оценка на енергийната ефективност на обемнопланировъчните решения на съществуващи или новопроектиране сгради
 • изследване влиянието на топло и влагопреноса върху физическите характеристики и вътрешното напрегнато състояние на масивни строителни елементи, работещи при крайни гранични условия
 • прогнозиране и предотвратяване фазовите промени на въздушната влага върху и във вътрешната структура на плътните строителни елементи

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация