-->
Производствени предприятия в строителството
Автор: Спас Димитров, Божидар Велев
Добавен на: 15.07.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2008г.
Страници: 200
Корици: Меки
15.40 лв.

Производствени предприятия в строителството

I. Обща характеристика на производствените предприятия в строителството.

1. Общи предпоставки.

 • материално-техническа база на строителството
 • характеристика на производствените предприятия
 • ресурси и процеси на предприятието
 • прозиводствена структура на предприятието

2. Основни положения при технологичното проектиране.

 • същност и съдържание на проектирането
 • технологични изчисления
 • промишлени складове
 • промишлен транспорт

II. Видове производства.

1. Производство на фракционирани скални материали.

 • общи положения
 • трошене на каменни материали
 • сортиране на материалите
 • хидравлична класификация
 • подвижни трошачо-пресевни машини
 • технологична характеристика на производствения процес

2. Производство на бетонни смеси.

 • общи положения
 • характеристика на материалите за бетон
 • характеристика на готовата продукция
 • технология на произовдство на бетонни смеси
 • леки бетони

3. Производство на строителни разтвори.

 • общи положения
 • материали за строителни разтвори
 • технология на произовдство на строителни разтвори
 • основно оразмеряване на разтворосмесителния цех

4. Производство на асфалтобетонни смеси.

 • асфалтобетонносмесителни системи
 • материали
 • технология
 • технологична планировка

5. Производство на армировка.

 • характеристика на материалите и готовата продукция
 • технология
 • технологично оразмеряване на производството на армировка
 • технологична планировка на цех
 • полагане на армировката в кофражните форми

6. Производство на стоманобетонни конструкции.

 • общи положения и исторически преглед
 • характеристика на готовата продукция
 • основни оразмерявания на формовъчното производство
 • технологични планировки и разрези
 • технологичен план на предприятие

7. Производство и комплектация на други строителни изделия.

 • общи положения
 • производство на железарски изделия
 • производство на тенекеджийски изделия
 • производство на дърводелски изделия
 • подготовка и комплектация на бои и шпакловъчни състави
 • подготовка и комплектация на стъкла
 • подготовка и комплектация на меки подови настилки
 • подготовка и комплектация на тапети

8. Предприятия за техническо обслужване и ремонт на строителна механизация.

III. Управление на качеството и работната среда.

1. Управление на качеството.

 • същност и характеристика
 • системи за управление на качеството
 • контрол

2. Здравословни и безопасни условия на труд.

 • общи положения
 • инвестиционен процес и ЗБУТ
 • безопасност на работното оборудване
 • характеристики на работната среда
 • управление на дейността по здраве и безопасност
 • охрана на труда
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация