-->
Архитектурни конструкции 2 част
Автор: Петър Софиянски
Добавен на: 25.10.2011
Издателство: КДПринт
Издаденa: 2011г.
Страници: 343
Корици: Меки
28.00 лв.

Архитектурни конструкции 2 част

1. Основни характеристики.

2. Строителни системи за изпълнение на сгради със  стоманобетонни скелетни конструкции.

 • етажни сгради, изпълнявани с монолитни скелетни стоманобетонни конструкции
 • етажни сгради, изпълнявани по скелетно-панелни стоманобетони строителни системи
 • вариантни конструктивни решения на скелетно-панелни строителни системи
 • етажни сгради, изпълнявани по скелетни строителни системи с монолитно ядро

3. Строителни системи за изпълнение на сгради чрез многоточков подемен монтаж.

 • строителни системи с поединично повдигане на подовите конструкции
 • строителни системи за изпълнение на сгради с повдигане на готови етажи
 • строителни системи с "асансьорно повдигане" на подовите конструкции
 • строителни системи със спускани платформи за изпълнение на окачени междуетажни плочи
 • строителна система с пакетно повдигане на подовите конструкции
 • съчетаване на системата на пакетното повдиганите плочи с други строителни системи

4. Строителни системи за изпълнение на сгради със стоманени скелетни конструкции.

 • строителни системи за изпълнение на сгради от леки стоманени конструкции
 • многоетажни сгради, изпълнявани със стоманени скелетни конструкции

5. Основни характеристики на строителни системи за изпълнение на сгради от обемни клетки.

 • строителни системи за изпълнение на сгради от безскелетни стоманобетонни обемни клетки
 • строителни системи за изпълнение на сгради от безскелетни обемни клетки с използване на полимерни материали
 • строителни системи за изпълнение на сгради от скелетни обемни клетки с използване на стоманени изделия
 • строителни системи за изпълнение на сгради от скелетни обемни клетки
 • строителни системи за изпълнение на сгради от обемни клетки с приемни структури

6. Покривни конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

6.1 Стоманобетонни конструкции на големи подпорни разстояния.

 • монолитни стоманобетонни гредови конструкции
 • монолитни стоманобетонни рамки и дъги
 • сглобяеми стоманобетонни рамки и дъги
 • тънкостенни пространствени покривни конструкции

6.2 Стоманени и комбинирани конструкции на големи подпорни разстояния.

 • етажни сгради изпълнявани с покривни гредови конструкции
 • етажни сгради изпълнявани с покривни прътови греди
 • етажни сгради изпълнявани с рамкови конструкции
 • етажни сгради изпълнявани с дъгови конструкции
 • етажни сгради изпълнявани от пространствени мрежести прътови конструкции
 • етажни сгради изпълнявани от пространствени висящи покривни конструкции

6.3 Пневматични конструкции.

 • въздухоопорни конструкции
 • пневматично-панелни конструкции
 • пневматично-скелетни конструкции
 • пневматично-въжени и комбинирани конструкции

6.4 Тентови покривни конструкции.

 • самостоятелни покрития
 • скелетно-тентови покрития
 • предварително напрегнати тентови конструкции

 

Печат Печат
Сходни продукти

Архитектурни конструкции 1 част
Архитектурни конструкции 1 част

Профил

Продукти

Информация