-->
Архитектурни конструкции 1 част
Автор: Петър Софиянски
Добавен на: 25.10.2011
Издателство: КДПринт
Издаденa: 2010г.
Страници: 167
Корици: Меки
25.00 лв.

Архитектурни конструкции 1 част

1. Архитектура и конструкция.

2. Конструкция, конструктивни елементи, конструктивни системи и конструктивни схеми. Строителни методи и системи. Сеизмично райониране.

 • конструктивни структури
 • конструктивни системи
 • конструктивни схеми
 • строителни методи
 • строителни системи и подсистеми
 • сеизмично райониране и основни изисквания

3. Типизация и индустриализация.

 • концепции за типизиране
 • модулна координация на размерите в строителството

4. Строителни системи за изпълнение на сгради с носещи зидани стени.

 • сгради, изпълнявани с носеюи стени от тухлена зидария и монолитни стоманобетонни подови конструкции
 • сгради, изпълнявани с носещи стени от тухлена зидария и сглобяеми подови конструкции
 • сгради, изпълнявани с носещи стени от газобетонни блокове и монолитни подови конструкции
 • сгради, изпълнявани с носещи елементи от дървесина

5. Строителни системи за изпълнение на сгради с пълзящ кофраж.

6. Строителни системи за изпълнение на сгради с използване на едроразмерни кофражни комплекти.

 • изпълнение на сгради чрез разделно кофриране на стените и плочите с едроразмерни кофражи
 • изпълнение на сгради чрез едновременно кофриране на стени и подовите конструкции с помощта на тунел-кофражи.
 • фасадни и вътрешни стени в сгради, изпълнявани с едроразмерни кофражи

7. Строителни системи за изпълнение на безскелетни сгради от панели.

 • едроблокови строителни системи
 • едропанелни безскелетни строителни системи
 • едропанелни безскелетни строителни системи с масивно ядро

8. Рехабилитация на едропанелните сгради.

 • строително-технически аспекти
 • предпоставики и възможности за извършване на рехабилитация

 

Печат Печат
Сходни продукти

Архитектурни конструкции 2 част
Архитектурни конструкции 2 част

Профил

Продукти

Информация