-->
Апартаментни сгради ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!!
Автор: Боряна Генова
Добавен на: 15.07.2011
Издателство: Алианц Принт
Издаденa: 2010г.
Страници: 160
Корици: Меки
30.00 лв.

Апартаментни сгради ИЗЧЕРПАН  ТИРАЖ !!!

I. Социални, природни и технически фактори.

1. Социална и демографска структура.

 • жилище и жилищна политика
 • демографска структура и жилищни стандарти
 • законови и нормативни рамки

2. Микроклимат в апартаментното жилище.

 • ослънчаване
 • засенчване
 • проветряване
 • осветяване
 • звукоизолация
 • енергийна ефективност

3. Планировъчни изисквания.

 • конструктивно-планировъчни ограничения
 • инсталационни изисквания
 • модулна координация и стандартизация

4. Елементи на апартаментното жилище.

II. Елементи на апартаментните сгради.

1. Апартаментни жилища.

 • коридорен тип
 • безкоридорен тип
 • многофункционални гъвкави пространства

2. Видове стандартни апартаментни жилища.

 • едностранно ориентирани жилища
 • двустранно ориентирани жилища
 • тристранно ориентирани жилища
 • четиристранно ориентирани жилища
 • ъглови жилища
 • мезонетни жилища

3. Комуникации.

 • вертикални
 • хоризонтални

III. Апартаментни сгради.

1. Жилищни сгради с вертикални комунигации.

 • секционни апартаментни сгради
 • високи жилищни сгради

2. Жилищни сгради с хоризонтална комуникация.

 • коридорни апартаментни сгради
 • галерийни апартаментни сгради

3. Жилищни структури.

 • терасови жилищни структури
 • жилищни структури от обемни елементи
 • клетъчни жилищни структури

IV. Жилищна среда.

1. Градоустройствени показатели.

2. Качество на средата за обитаване.

 • достъпност
 • екологични характеристики
 • комплексност
 • формиране на устойчиви социални общности

3. Начини на застрояване.

 • жилищни квартали със свързано застрояване
 • жилищни квартали със свободно застрояване
 • жилищни групи
 • акценти в средата за обитаване
 • обновяване на средата за обитаване

V. Архитектура на апартаментните сгради.

1. Глобализация и стиолови направления.

 • модернизъм
 • постмодернизъм
 • деконструктивизъм
 • хай-тек
 • минимализъм

2. Идентичност.

 • природен контекст
 • културен контекст
 • градоустройствен контекст
 • опазване на архитектурното наследство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация