-->
Зелената система на София
Автор: Атанас Ковачев
Добавен на: 15.07.2011
Издателство: Пенсофт
Издаденa: 2005г.
Страници: 368
Корици: Твърди
25.00 лв.

Зелената система на София

1. Актуалност, обект и предмет, цел и задачи, обхват и граници, подходи и методи на изследване. Основна изследователска теза.

2. Възникване и развитие на зелента система в урбанистичната теория и практика.

 • научно-теоритични и проектно-експериментални предпоствки за развитие на зелените площи и зелените системи в чужбина
 • научно-теоритични и проектно-експериментални предпоствки за развитие на зелените площи и зелените системи в България
 • законодателно-нормативни предпоставки за развитие на зелените площи и зелените системи в България
 • същност и съдържание на зелената система
 • класификация на зелените площи в България
 • нормиране на зелените площи и формиране на зелени системи в България
 • качествени показатели за оценка на зелената система на населеното място
 • изводи

3. Еволюция на зелената система в урбанистичното планиране и развитие на София.

 • от Освобождението до войните
 • времето между двете световни войни
 • времето на планова икономика
 • демократични промени
 • изводи

4. Съвременно състояние на зелената система на София.

 • развитие на зелената система в условия на различни видове собственост
 • оценка на общото състояние на зелената система на столичния град в края на XX век
 • изводи

5. Прогнози за развитие на зелената система на София.

 • фактори и условия, които обуславят формирането на зелената система на София
 • прогнозни оценки с варианти за развитие
 • изводи

6. Стратегия за развитие на зелената система на София.

 • сценарии за социално-икономическо и пространствено развитие на зелената система на София
 • гражданското общество и зелената система
 • урбанистични модели за развитие на макроструктурата на София
 • урбанистични модели за развитие на зелената система на София
 • териториално-пространствени модели за пешеходна и транспортна достъпност
 • концепция за устройство на зеената система
 • изводи
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация