-->
Инженерна екология
Автор: Димитър Киров
Добавен на: 23.12.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 216
Корици: Твърди
20.00 лв.

Инженерна екология

1. Общио методологически въпроси.

 • същност и класификация на инженерната екология
 • околната среда като система
 • организация и управление на екологичната дейност
 • социално-икономически аспекти
 • международно сътрудничество
 • мониторинг

2. Състав и свойства на екологичните системи.

 • атмосфера
 • хидросфера
 • литосфера
 • биосфера
 • ноосфера

3. Замърсяване на околната среда.

 • източници
 • видове
 • разпространение на замърсителите
 • енергопотребление и околна среда

4. Естествена регенерация на екологичните системи.

 • въздействие на замърсителите
 • нормиране
 • естествена регенерация
 • биотехнологии

5. Методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия.

 • методи за определяне и измерване на вредните вещества
 • оползотворяване на отпадъчните продукти
 • оползотворяване на енергийните ресурси
 • методи и средства за осигуряване на нормативни условия на въздуха
 • етоди и средства за осигуряване на нормативни условия на водата
 • етоди и средства за осигуряване на нормативни условия на почвата

6. Отпадъци и тяхното третиране.

 • нормативна база
 • класификация на отпадъците
 • разделяне и сепариране на отпадъците
 • етапи и технологии за обработка на отпадъците
7. Оценка на въздействието върху околната среда.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация