-->
Екология & Архитектура
Автор: Младен Панчев
Добавен на: 14.07.2011
Издателство: Професор Марин Дринов
Издаденa: 2006г.
Страници: 551
Корици: Меки
35.00 лв.

Екология & Архитектура

1. Общи въпроси на екологията за опазване, устойчиво развитие и възпроизводство на околната среда.

 • екологията като наука
 • исторически обзор и концепции за развитието на науката екология
 • околната среда и нейните съставни компоненти
 • жизнена среда
 • географска среда
 • антропогенна среда
 • природна среда
 • урбанизирана среда
 • социална среда
 • ландшафтна среда

2. Основни екологични фактори и явления в архитектурната среда.

 • природни и антропогенни абиотични фактори и явления в архитектурната среда
 • природни и антропогенни биотични фактори и явления в архитектурната среда

3. Екологично-устройствено планиране на екологичните териториални системи.

 • регионални комплекси - екологични фактори и явления
 • регионални комплекси - общоустройствени екологични проблеми на плановете за регионално развитие
 • специфични екологични фактори и явления при устройството на селищни територии
 • основни екологични проблеми при устройството на селищни територии

4. Екологична среда на сградите. Екологично планиране на архитектурата на сградите - фактори, явления, режими и проблеми за организация на архитектурната среда и архитектурата на сградите.

 • специфични екологични фактори и режими
 • екология на жилищните сгради
 • екология на обществените сгради и обектите за отдих
 • екология на промишелените сгради

5. Правни и организационни аспекти, постижения и перспективи за опазване на околната среда.

 • правни аспекти за опазване на околната среда
 • правни аспекти за опазване на обектите в околната среда
 • законодателни условия за опазване на околната среда
 • институции по опазване на околната среда
 • защита срещу нанесени вреди в околната среда
 • национални стратегии, принципи и резултати от екологичната политика на РБългария
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация