-->
Основи на промишления дизайн в архитектурата
Автор: Стоян Делчев
Добавен на: 22.12.2011
Издателство: Техника
Издаденa: 1993г.
Страници: 204
Корици: Меки
11.80 лв.

Основи на промишления дизайн в архитектурата

1. История на промишления дизайн в архитектурата.

 • зараждане на промишления дизайн
 • начало на промишления дизайн в архитектурата
 • дизайнът в архитектурата през първите десетилетия на ХХ век
 • промишленият дизайн в архитектурата след 30те години на ХХ век
 • слоестата дървесина и промишления дизайн в архитектурата
 • пластмасите и промишления дизайн в архитектурата
 • индустриализиране на масовото жилищно строителство
 • мебелните плочи и промишления дизайн в архитектурата
 • обучение по промишлен дизайн през 60те години на ХХ век
 • развитие на прогнозирането в дизайна
 • възникване на дизайнпрограмите

2. Теория на промишления дизайн в архитектурата.

 • същност
 • обхват
 • значение, цели и задачи
 • изисквания към дизайна на изделията, произвеждани по промишлен начин

3. Методика на промишления дизайн в архитектурата.

 • специфика на каноничния и проектантския начин за възпроизводство на предмети
 • прогнозиране
 • планиране
 • проектиране
 • особености при проектирането на промишлени изделия от унифицирани градивни елементи
 • оценяване в дизайнпроцеса
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация