-->
Дизайн в архитектурна среда
Автор: Росица Никифорова
Добавен на: 31.03.2012
Издателство: ВСУ Черноризец Храбър
Издаденa: 2011г.
Страници: 246
Корици: Меки
35.00 лв.

Дизайн в архитектурната среда

1. Увод.

2. Дизайн в началото на третото хилядолетие.

3. Винаги има история.

4. Видове дизайн.

5. 60те години на ХХ век и по-късно - емоционалният дизайн.

6. Метод на художественото проектиране за архитектурна среда.

7. Информативна функция на формата в дизайна за архитектурна среда.

8. Цвят в предметно-пространствената среда.

9. Светлина в градския интериор и интершафта.

10. Дизайн за вътрешна архитектурна среда.

11. Дизайн за външна архитектурна среда.

12. Дизайн за среда-събитие.

13. Детайлът в архитектурата като дизайн.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация