-->
Архитектурно осветление ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!!
Автор: Стефан Терзиев, Милена Петрова
Добавен на: 30.11.2011
Издателство: Славена
Издаденa: 2009г.
Страници: 252
Корици: Меки
24.00 лв.

Архитектурно осветление

1. Инженерно-технически въпроси на осветлението.

 • основни величини в осветителната техника
 • светлинни източници; лампи с нажежаема спирала
 • луминисцентни лампи
 • живачни лампи с високо налягане
 • металхалогенни лампи
 • натриеви лампи с високо налягане
 • ксенонови лампи
 • светодиоди
 • схеми за включване на газоразрядни лампи
 • осветителни тела
 • как се разчитат каталози

2. Осветление на екстериорни пространства.

 • функционално осветление - улично осветление, осветление на футболни стадиони, осветление на хиподруми и ски писти
 • архитектурно-художествено осветление - осветление на фасади и други обекти, осветление на флагове, дървесни насаждения и паркове
 • външно рекламно и информационно осветление

3. Осветление на интериорни пространства.

 • функционално осветление - офисно осветление, осветление в учебни заведения и библиотеки, осветителни уредби в магазини, осветление на хотели, ресторанти, нощни заведения, осветления на спортни съоражения, осветление на театри и кина, индустриално осветление, осветление в лечебни заведения
 • архитектурно-художествено осветление - осветление на изложбени зали и музеи
 • вътрешно рекламно осветление
 В книгата са разгледани инженерно-техническите въпроси на осветлението , светлотехническите правила и норми, видове светлоизточници и осветителни тела, както и принципни въпроси за техническото изграждане на осветителни системи. Разгледани са въпросите на функционалното, архитектурно-художественото и рекламно-информационното осветление на екстериорните и интериорните пространства. Направен е анализ на действието на светлината върху архитектурната форма като са разгледани основните композиционни похвати при изграждане на осветлението и някои специфични проблеми при осветяване на различните обекти. Приложен е богат снимков материал. Книгата третира въпросите едновременно в архитектурно-художествен и светлотехнически аспект.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация