-->
Земна механика и фундиране + диск
Автор: Теодор Етимов
Добавен на: 25.10.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2011г.
Страници: 380
Корици: Меки
28.00 лв.

Земна механика и фундиране + диск

ЗЕМНА МЕХАНИКА

1. Свойства на строителните почви.

 • зърнометричен състав на почвите
 • физични свойства на почвите
 • деформационни свойства на почвите
 • якост на срязване
 • полеви изпитания

2. Напрежения и деформации в почвите.

 • напрежения от вътрешни сили
 • напрежения от външни сили
 • деформации в почвите
 • премествания на фундаменти

3. Устойчивост на почвите.

 • състояния на земната основа до разрушение
 • гранично равновесие на почвите
 • устойчивост на откоси
 • устойчивост на естествени склонове
 • земен натиск
 • планиран натиск
 • хидравлична и динамична устойчивост на почвите

 

ФУНДИРАНЕ

1. Видове фундаменти и начини на фундиране.

 • основни положения
 • изпълнение на плоски фундаменти
 • видове пилоти и начини на изпълнение
 • шлицови стени и шлицови пилоти
 • кладенци
 • кесони
 • шпунтове и шпунтови стени

2. Проектиране на фундирането.

 • характеристика на обектите и изходни данни за проектирането
 • методи за проектиране на фундирането
 • плоско фундиране
 • пилотни фундаменти

3. Подпорни стени.

 • проектиране на масивни подпорни стени
 • ъглови подпорни стени
 • изпълнение на подпорните стени

4. Строителни ями.

 • изкопаване
 • устойчивост на неукрепените откоси
 • укрепяване на откосите
 • отводняване на строителни ями

5. Фундиране при специални условия.

 • фундиране върху заздравени почви
 • фундиране с почвени подложки и възглавници

6. Съвместна работа на конструкции, фундаменти и земна основа.

 • общи положения
 • изчисляване на конструкции с поддаваеми опори
 • взаимодействие със земната основа на греди в общо положение
 • взаимодействие със земната основа на фундаменти и конструкции при динамични въздействия
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация