-->
Ръководство за упражнения по геология с петрография
Автор: Красимира Станева
Добавен на: 15.07.2011
Издателство: Пенсофт
Издаденa: 2002г.
Страници: 74
Корици: Меки
5.00 лв.

Ръководство за упражнения по геология с петрофрафия

I. Строеж на Земята.

1. Форма и размери на Земята.

2. Вътрешен строеж на Земята.

II. Физични характеристики на Земята.

III. Външни обвивки на Земята.

IV. Химичен състав на Земята.

V. Времето в геологията.

1. Относителна геохронология.

2. Абсолютна геохронология.

3. Основни поделения на геоложкото време и геохроноложката скала.

VI. Минерали и скали.

1. Минерали.

  • химичен състав
  • наименование
  • вътрешен строеж
  • полиморфизъм и изоморфизъм
  • произход
  • физични свойства
  • минерална класификация

2. Скалите като минерални агрегати.

  • магмени скали
  • седиментни скали
  • метаморфни скали

VII. Ендогенни геоложки процеси.

1. Магматизъм.

2. Метаморфизъм.

3. Земетресения.

4. Гравитационни склонови процеси и явления.

VIII. Екзогенни геоложки процеси.

1. Геоложка дейност на вятъра.

2. Изветряне на скалите.

3. Геоложка дейност на повърхностно течащи води.

4. Геоложка дейност на подземните води.

5. Геоложка дейност на моретата и океаните.

6. Геоложка дейност на езерата и блатата.

7. Геоложка дейност на леда и водно-ледниковите потоци.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация