-->
Ръководство по Геотехника ЕВРОКОД 7
Автор: Г. Илов
Добавен на: 02.04.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 456
Корици: Меки
24.00 лв.

Ръководство по Геотехника ЕВРОКОД 7  НАМАЛЕНО!!!

1. Европейски норми за геотехническо проектиране.

 • термини, правила и принципи, категории строежи
 • геотехническо проектиране чрез изчисления
 • метод на проектиране
 • частни коефициенти за динамични свойства на почвите
 • експлоатационни гранични състояния

2. Почви и почвена (земна) основа.

 • геотехнически проучвания на терена; методи за проучване, планиране и обем на проучванията
 • земно-механични изследвания
 • характеристични и изчислителни почвени параметри
 • препоръки за физико-механични свойства на почвите за различни геотехнически задачи
 • доклад за инжерно-геоложките проучвания и земно-механичните изследвания

3. Приложна механика на почвите. Напрежения, деформации, устойчивост и земен натиск.

 • напрежения и деформации на земната основа; консолидация на почвите
 • обща и относителна устойчивост на земната основа; носеща способност и пластични зони
 • хидравлична устойчивост и втечняване на почвите
 • земен натиск

4. Строителни изкопи и насипи.

 • отводняване на строителни изкопи
 • устойчивост на откоси
 • армирани изкопи
 • насипи
 • армирани насипи

5. Свлачища и срутища.

 • свлачища - устойчивост и укрепване
 • срутища - динамика на процесите и защита

6. Подпорни и укрепителни стени.

 • подпорни стени
 • укрепване на недълбоки строителни изкопи
 • укрепителни стени
 • анкери

7. Плоскостни фундаменти.

 • основни принципи при проектиране
 • примери
 • фундаменти под динамични товари
 • преустройство и възстановяване на фундаменти
 • плоскостни фундаменти при специфични условия на строителство

8. Пилотни и кладенчови фундаменти.

 • пилотни фундаменти
 • фундиране с кладенци
 • фундиране в открити води

9. Фундиране в слаби и особени почви. Заздравяване на почвената основа.

 • фундиране в слаби почви
 • фундиране в пропадъчни почви
 • фундиране в набъбващи почви
 • заздравяване на земната основа

10. Надзор и мониторинг.

 • план за мониторинг
 • контрол и мониторинг на различни фундаментни конструкции и земни съоражения
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация