-->
Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната фотограметрия
Автор: Пламен Малджански
Добавен на: 04.05.2012
Издателство: ТЕС Дизайн
Издаденa: 2012г.
Страници: 122
Корици: Меки
12.50 лв.

Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната фотограметрия

1. Използване на фотограметрични технологии.

 • аналогови технологии
 • аналитични методи
 • цифрови технологии
 • лазерно сканиране

2. Методи за структуриране и описание на данни.

 • характеристика и същност на фотограметричната информация
 • абстрактно представяне на данни във фотограметричните модели
 • начини за кодиране  на данни
 • структури от данни и бази от данни при набиране и обработка на фотограметричната информация

3. Пространствени фотограметрични модели.

 • цифрови модели - определения и съставни части
 • цифрови модели на релефа
 • методи за създаване на ЦМР
 • моделиране на материални тела

4. Цифрови модели в близкообхватната фотограметрия.

 • формиране на цифрови модели на архитектурни и строителни обекти и съоражения
 • група техники, основани на използване на Photo modeler
 • използване на CAD - система при модели на паметници на културата и архитектурата
 • използване на мултимедийни техники при документация на обекти
 • използване на специализирани софтуерни продукти

5. Приложение на 3D моделите на обектите.

 • стратегии и развитие
 • разширяване на областите на приложение
 • системи за заснемане, използвани в архитектурната фотограметрия

6. Практическа реализация на проекти в архитектурната фотограметрия.

 • основни правила
 • системи за обработка на моноколярни изображения
 • системи за стереоскопична обработка на изображения

7. Трансформиране на неравнинни повърхнини посредством проекции.

 • трансформация на кадрови снимки
 • трансформация на панорамни снимки
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация