-->
Приложна механика на скалите
Автор: Г. Илов
Добавен на: 19.07.2011
Издателство: ИК ЕРА
Издаденa: 2009г.
Страници: 334
Корици: Меки
15.60 лв.

Приложна механика на скалите

1. Скали и скални масиви. Структура, модел и класификация.

 • скали
 • скалните масиви като дискретна среда
 • представяне на напукаността на скалните масиви в стереографска проекция
 • анализ на напукаността
 • изветрялост на скалите и масивите
 • инженерна класификация на масивите

2. Свойства на скалите и скалните масиви.

3. Напрежения и деформации в скалните масиви. Критерии за разрушение.

 • напрегнато състояние на масива
 • напрежение в скалните масиви от външни товари
 • критерии за разрушение за напукани скални масиви

4. Устойчивост на откоси и естествени склонове срещу плъзгане.

 • устойчивост срещу плъзгане - равнинни модели на изследване
 • едноравнинно плъзгане
 • многоравнинно плъзгане
 • повърхностно плъзгане
 • пространствени структурни модели

5. Устойчивост срещу преобръщане.

 • преобръщане на единични скални блокове от откоси в изкопи
 • групово преобръщане

6. Структурна устойчивост.

 • разрушение от ойлеров тип
 • структурно разрушаване
 • трета схема на разрушение

7. Числено изследване на устойчивостта.

 • изследване на устойчивостта срещу плъзгане по МКЕ
 • изследване на устойчивостта по класическите методи

8. Срутища. Движения на скални блокове по склонове и откоси.

 • условия за откъсване на скални блокове
 • параметри на движението
 • един анализ за движение на скални блокове по склон

9. Укрепване и заздравяване на откоси.

 • укрепване с дълги инжекционни анкери
 • укрепване с къси дюбелни анкери
 • други конструктивни решения
 • защита на съораженията от срутища
 • укрепване на откоси при очакване на структурни разрушения
 • заздравяване на масивите

10. Плоски фундаменти.

 • проблеми на скалната основа
 • плоски фундаменти
 • носеща способност на скалната основа
 • слягане на скалната основа

11. Пилотни фундаменти.

 • носеща способност на пилоти за вертикален товар
 • носеща способност на пилот за опънна сила
 • носеща способност на пилоти за хоризонтално натоварване
 • деформации на единичен пилот
 • коефициент на сигурност

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация