-->
Норми за проектиране - фундиране: плоско и пилотно
Автор: Блестящ факел
Добавен на: 12.06.2011
Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2008г.
Страници: 128
Корици: Меки
8.80 лв.

Норми за проектиране на плоско фундиране

1. Общи положения.

2. Проучване на земната основа.

3. Изисквания при проектирането.

4. Носеща способност и устойчивост на фундаментите и земната основа.

5. Деформации на земната основа.

6. Особености при проектиране на сгради и съоражения в особени (структурнонеустойчиви) почви.

7. Особености при проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони.

8. Особености при проектиране на сгради и съоражения в наклонени терени.

Норми за проектиране на пилотно фундиране

1. Общи положения.

2. Изисквания към инженерно-геоложките проучвания.

3. Основни положения при изчислението.

4. Изчисляване на пилотите по носеща способност.

5. Проектиране на пилотните фундаменти.

Печат Печат

Профил

Продукти

Информация