-->
Топлоизолационни системи на сгради
Автор: Росен Савов, Димитър Назърски
Добавен на: 12.07.2011
Издателство: АБС Техника
Издаденa: 2006г.
Страници: 164
Корици: Меки
16.80 лв.

Топлоизолационни системи на сгради

1. Първа част.

 • класификация на слънчевите енергийно-преобразувателни системи
 • исторически преглед на енергийно-ефективните решения
 • архитектура на ограждащите сградни системи

2. Втора част.

 • необходимост от топлоизолирането на сгради и елементи на климата
 • топлофизически свойства на ограждащите елементи на сгради
 • материали за направа на строителни топлоизолации
 • съпротивление на топлопреминаване на еднослоен и многослоен ограждащ елемент при стационарен режим на разпространение на топлинния поток
 • основи на проектирането на топлоизолацията на ограждащите елементи на сгради
 • топлоустойчивост на ограждащите елементи на сгради:същност, нормативни изисквания и изчисляване на топлоизолацията за летни условия
 • влажностен режим на ограждащите елементи на сгради
 • паропроницаемост на материалите, съпротивление на дифузно преминаване на водни пари на ограждащите елементи, плътност на дифузионния поток и условия за образуване на кондензна влага
 • графоаналитичен метод за изследване и оценка на влажностния режим на ограждащите елементи на сгради
 • съвременни тенденции при проектирането и изпълнението на енергоефективни топлоизолационни системи на сгради
 • подобряване на енергоефективността на съществуващи сгради

3. Трета част.

 • архитектурно-строителни детайли със съотвения коефициент на топлопреминаване U (W/m2 oK)
 • топлинни мостове
 • графични материали по част "Енергийна ефективност" за идеен проект по съкратената методика
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация