-->
Съвременна топлотехника и енергетика
Автор: Александър Димитров
Добавен на: 12.07.2011
Издателство: ВТУ Тодор Каблешков
Издаденa: 2011г.
Страници: 396
Корици: Меки
16.00 лв.

Съвременна топлотехника и енергетика

1. Теоритични основи на топлотехниката.

 • енергия, енергийни преобразувания и обобщени работи
 • основни закони на термодинамиката
 • термодинамични процеси в идеална среда
 • енергетични машини и техните термодинамични цикли
 • особености на енергийните процеси в реални условия

2. Енергийни технологии.

 • превръщане на топлинна енергия в механична работа
 • топлинноелектрически и когенерационни технологии
 • енергийни трансформации
 • предаване и акумулиране на енергия
 • енергия и вътрешна среда

3. Енергийни ресурси.

 • структура на потреблението на енергия и ресурсното й осигуряване
 • енергийните стратегии и новата енергийна рамка
 • ресурс на възобновяеми енергийни източници за понижаване на енергийната зависимост
 • повишаване на енергийната ефективност чрез нови уреди и технологии
 • аргументи за и срещу изпозлването на ВЕИ
 • сградата и нейната енергийна система
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация