-->
Енергоефективна архитектура
Автор: Петър Софиянски
Добавен на: 12.07.2011
Издателство: КДПринт
Издаденa: 2011г.
Страници: 132
Корици: Меки
15.00 лв.

Енергоефективна архитектура

1. Строителна техника, топлоизолация, икономика.

 • топлоизолация - отвън или отвътре на стената
 • прозорци
 • елементи на енергоефективната архитектура

2. Микроклимат и неговите елементи.

3. Слънчева радиация.

4. Слънчева геометрия.

 • слънчева мащабна скала
 • определяне на сянката на геометричното тяло
 • определяне на сянката получена от сграда на 21март в 10:00 часа
 • определяне на времето за ослънчаване чрез хоризонтална проекция на плана
 • определяне на времето за ослънчаване на помещение на 21 март
 • определяне на хвърлената сянка от сграда М върху сграда N
 • определяне на положението и големината на прозоречния отвор, който осигурява ослънчаване на дадено пространство през определено време

5. Пасивни директни слънчеви системи.

 • фактори при пасивните директни системи за отопление на сгради
 • архитектурно-строителни мероприятия, осигуряващи пасивно директно използване на слънчевата енергия

6. Пасивни индиректни слънчеви системи.

 • масивна стена
 • стена "Тромб - Мишел"
 • система с акумулираща водна стена
 • система с акумулиращ воден покрив
 • система "топлинен диод"
 • система с акумулираща стена с фазово превръщане
 • система на остъклените веранди
 • системата "прозрачна двойна фасада"

7. Слънцезащита на сградите.

 • проектиране на странични вертикални прегради
 • проектиране на масивни хоризонтални прегради
 • проектиране на хоризонтална решетка от елементи, разположени успоредно на фасадата
 • проектиране на решетка от ребра, разположени успоредно на фасадата, които в определено време задържат или пропускат слънчевите лъчи
 • проектиране на преграда, съставена от ребра, разположени перпендикулярно към фасадата
 • проектиране на хоризонтални жалузи пред прозорците

8. Активни слънчеви системи.

 • видове колектори
 • директни системи
 • индиректни системи
 • използване на слънчевата радиация за отопление
 • използване на слънчевата радиация чрез концетратори на основата на френелови лещи
 • приложение на активните слънчеви системи в сгради

9. Използване на нископотенциални източници на енергия чрез термопомпи.

 • принцип на работа
 • видове термопомпи
 • източници на нископотенциална топлина
 • някои технико-икономически аспекти при термопомпите

10. Охлаждане и климатизиране на помещенията.

 • охлаждане чрез естествена вентилация
 • слънчеви системи за охлаждане
 • изпарително охлаждане
 • охлаждане чрез изкуствена вентилация
 • климатични инсталации
 • съвременни климатични системи

11. Други възобновяеми източници на енергия.

 • получаване на електричество от слънчевата радиация
 • използване на биомасата за получаване на енергия
 • използване на вятърна енергия

12. Камината - икономична алтернатива за отопление.

13. Икономия на енергия чрез сградна автоматизация.

14. Икономия на енергия чрез лъчисто отопление на зали и открити пространства.

15. Принципи за изграждане на жилищни сгради с ниски енергийни разходи.

 • ситуиране на сградата
 • архитектурно-планировъчна концепция
 • ограждащи конструкции
 • прозорци
 • вентилация
 • отопление
 • независимост
 • изпълнение на жилищната сграда с минимална потребност от конвенционална енергия
 • новите политики на Европейския съюз за енергийна ефективност

16. Нормативни изисквания и оценка на енергийната ефективност.

 • архитектурностроителни параметри
 • топлотехнически параметри
 • енергиен баланс
 • опростена методика за изчисляване на показатели за годишен разход на енергия
 • топлотехнически параметри на ограждащите конструкции
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация