-->
Дървената народна къща
Автор: Стефан Стамов
Добавен на: 11.07.2011
Издателство: Бет Принт
Издаденa: 2007г.
Страници: 383
Корици: Твърди
25.00 лв.

Дървената народна къща

I. Исторически корени и характерни белези.

1. Произход. Следи от миналато.

2. Характерни белези.

3. Конструкции и съствани елементи.

II. Териториално разпространение.

1. Дървената народна къща в Източна Стара планина.

  • Жеравненска типологична група
  • Старорешка типологична група
  • Яблановска типологична група

2. Дървената народна къща в Средна Стара планина.

  • Тревненско-Еленска типологична група
  • Арбанашка типологична група

3. Дървената народна къща в Средна гора.

  • Копрившенска типологична група

4. Дървената народна къща в Родопите.

5. Дървената народна къща в Странджа планина.

  • Западностранджанска типологична група
  • Средностранджанска типологична група
  • Източностранджанска типологична група

III. Историческо развитие.

1.Предвъзрожденска дървена къща.

2. Ранновъзрожденска дървена къща.

3. Зряловъзрожденска дървена къща.


Печат Печат

Профил

Продукти

Информация