-->
Архитектурата на Ковачевица
Автор: Жеко Тилев
Добавен на: 11.07.2011
Издателство: Арх&Арт
Издаденa: 2006г.
Страници: 256
Корици: Меки
15.00 лв.

Архитектурата на Ковачевица

1. Ковачевица през Възраждането.

 • по въпроса за образуването на селището
 • църковно-просветно дело и национално-освободителни борби
 • Ковачевица и преселническите движения през втората половина на XVIII век
 • Дюлгерството - основен занаят и поминък на селото
 • социално-икономическо развитие и семейно-битови отношения

2. Възрожденските къщи. Проучвания на паметниците.

 • къщи от втората половина на XVIII век
 • къщи от първи функционален ред
 • къщи от втори функционален ред
 • къщи от трети функционален ред
 • къщи от четвърти функционален ред

3. Композиция и форма на възрожденската къща.

 • функция
 • планова и обемно-пространствена структура
 • вътрешна архитектура
 • фасадна композиция
 • характерни черти на къщата от Ковачевица

4. Обществени и селскостопански сгради.

 • обществени
 • селскостопански

5. Селоустройство.

 • функционална и пространствена структура
 • композиция и художествен образ
 • естетико-художествена характеристика на резервата

6. Ковачевица и родопската архитектура.

 • архитектурата на Ковачевица - ранно-възрожденска родопска архитектура
 • Ковачевица - център на строително-архитектурна школа в Югозападните Родопи

7. Ковачевица - уникален архитектурно-исторически резерват.

 • историческо и художествено значение
 • перспектива за развитие
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация