-->
Териториално устройство
Автор: Атанас Ковачев
Добавен на: 21.07.2011
Издателство: Пенсофт
Издаденa: 2009г.
Страници: 403
Корици: Твърди
25.00 лв.

Териториално устройство

1. Развитие на едропространствените решения.

 • еволюция едропространственото мислене от древността до днешни времена и доктрини от XX и началото на XXI век в териториалноустройствената теория и практика
 • урбанизацията като съвременно явление, процесите и индустриализацията на пространствените проблеми
 • селищни агломерации
 • пълноценни и непълноценни селищни образувания от съвременен тип
 • демографски проблеми

2. Особености на съвременното териториално устройство.

 • характер на териториалното устройство
 • комплексна оценка на териториите
 • приложение на Географски информационни системи (ГИС) и организацията и устройството на териториите

3. Предпоставки за развитие на териториалното устройство в България.

 • нормативна уредба за териториално устройство и градоустройство
 • фактори за устройство на териториите и комплексно изграждане на на жизнената среда

4. Състояние, проблеми и тенденции за развитие на териториалното устройство в България.

 • състояние, проблеми и тенденции за развитие на селищната мрежа
 • състояние, проблеми и тенденции на урбанизацията и формиране на агломерационни образувания
 • състояние, проблеми и тенденции за развитие на техническата инфраструктура
 • състояние, проблеми и тенденции в демографското развитие
 • състояние, проблеми и тенденции за развитие на жилищното строителство и жилищната политика
 • състояние, проблеми и тенденции за развитие на екологичното състояние и екологичната политика
 • стратегия за развитие на териториалното устройство
 • устойчиво развитие на териториите

5. Проучвания, проектни материали, планове и схеми за териториално устройство в България.

 • устройствени схеми
 • екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация