-->
Температура в конструктивни елементи
Автор: Явор Михов
Добавен на: 30.12.2011
Издателство: Колбис
Издаденa: 2012г.
Страници: 137
Корици: Меки
8.40 лв.

Температура в конструктивни елементи

1. Топлинно натоварване на конструкциите.

  • температура при пожари
  • температура при климатични въздействия или технологични източници топлина
  • разпределение на температурата в строителните елементи

2. Свойства на конструктивните материали при повишаване на температурата.

  • физично-механични свойства на бетона при повишаване на температурата
  • физично-механични свойства на строителните стомани при високи температури
  • топлотехнически параметри и частни коефициенти на сигурност при анализ на конструкциите за високи температури

3. Влияние на температурата върху напрегнатото и деформирано състояние.

  • подходи за определяне на напрегнатото и деформирано състояние
  • влияние на температурата от климатични въздействия
  • влияние на температурата от неконтролируемо горене
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация