-->
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск
Автор: Йордан Милев
Добавен на: 18.04.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 500
Корици: Меки
43.00 лв.

Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск - практическо ръководство част първа

1. Основни принципи на сеизмичното проектиране.

 • гранични състояния при сеизмичното изследване на конструкциите
 • основни характеристики на  на конструкциите

2. Натоварвания и въздействия при сеизмичното проектиране.

 • вертикални товари
 • сеизмично въздействие

3. Концепция на сеизмичното проектиране.

 • класификация на конструктивните системи и коефициенти на поведение
 • концептуално проектиране на сгради със стоманобетонна конструкция в сеизмични райони
 • основни принципи и процедура на капацитивното проектиране

4. Материали за стоманобетонни конструкции.

 • основни понятия
 • бетон
 • ограничен бетон
 • армировъчна стомана
 • сцепление между бетона и армировъчната стомана
 • изисквания на ЕС8 към материалите за изпълнение на сеизмичните конструкции на сградите

5. Моделиране и анализ.

 • общи положения
 • метод на хоризонталните сили
 • спектрален метод с разделяне на реагирането по собствени форми на трептене
 • пространствено моделиране на сеизмичното въздействие
 • моделиране на конструкцията
 • определяне на инерционните сеизмични маси
 • определяне на проектния спектър на реагиране
 • ефекти от усукване
 • отчитане на ефектите от втори ред
 • ограничаване на междуетажните премествания

6. Стенни конструкции.

 • приложение, дефиниции и основни принципи
 • капацитивно проектиране на стенни конструкции
 • изследване на свързващи греди на стоманобетонни стени (щурцове)
 • изследване на фундаментната конструкция при сгради с корав сутерен тип кутия

7. Рамкови конструкции.

 • приложение, дефиниции и основни принципи
 • капацитивно проектиране на рамкови конструкции
8. Примери и приложения.
Печат Печат
Сходни продукти

ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск
ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия

Профил

Продукти

Информация