-->
Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
Автор: Колектив
Добавен на: 02.04.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 500
Корици: Меки
42.00 лв.

Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия

I. Първа част.

1. Общи положения.

 • обект и област на приложение
 • позоваване
 • предпоставки
 • разлика между Принципи и Правила за прилагане
 • термини и определения
 • означения
 • единици по SI

2. Изисквания за поведение и критерии за съответствие.

 • основни изисквания
 • критерии за съответствие

3. Земна основа и сеизмично въздействие.

4. Проектиране на сгради.

 • общи положения
 • характеристики на сеизмично осигурени сгради
 • методи за сеизмичен анализ
 • проверки за безопасност

II. Втора част.

1. Специфични правила за стоманобетонни конструкции на сгради.

 • общи положения
 • концепции за проектиране
 • проектиране за DCL по EN 1992-1-1
 • проектиране за DCM
 • проектиране за клас на дуктилност DCH
 • изисквания за закотвяния и снаждания
 • проектиране и детайлиране на второстепенни елементи за сеизмични въздействия
 • стоманобетонни фундаменти
 • локални ефекти от зидани или бетонни пълнежи
 • изисквания за стоманобетонни диафрагми
 • сглобяеми стоманобетонни конструкции

2. Специфични правила за стоманени конструкции на сгради.

 • област на приложение, дефиниции и концепции за проектиране
 • свойства на материалите
 • конструктивни системи и коефициенти на поведение
 • анализ на конструкциите
 • общи правила за проектиране и правила за детайлиране
 • правила за проектиране и детайлиране на рамки с корави възли
 • правила за проектиране и детайлиране на рамки с центрично включени диагонали (ЦВД)
 • правила за проектиране и детайлиране на рамки с нецентрично включени диагонали (НЦВД)

3. Специфични правила за стоманено-стоманобетонни комбинирани конструкции на сгради.

4. Специфични правила за дървени конструкции на сгради.

 • основни концепции за сеизмично поведение на дървени конструкции на сгради
 • материали и характеристики на дисипативните зони
 • класове на дуктилност и коефициенти на поведение
 • анализ на конструкцията
 • правила за дейталиране
 • проверки за безопасност

5. Специфични правила за зидани конструкции на сгради.

 • обект и област на приложение
 • материали и схеми на превръзки
 • видове конструкции и коефициенти на поведение
 • анализ на конструкцията
 • критерии за проектиране и правила за изпълнение
 • проверки за безопаснот
 • правила за "прости зидани сгради"
Печат Печат
Сходни продукти

ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск
ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск

Профил

Продукти

Информация