-->
Кофражи и скелета
Автор: Николай Киров
Добавен на: 13.06.2011
Издателство: СЕК
Издаденa: 2006г.
Страници: 308
Корици: Меки
16.80 лв.

Кофражи и скелета

I. Увод.

II. Първа глава - роля и значение на кофражните конструкции в строителството.

III. Втора глава - кофражни конструкции - класификация, материали, натоварване.

 1. Класификация на кофражните конструкции.
 2. Материали за кофражи и скелета.
 3. Натоварване на кофражи и скелета.
 • нормативни документи за кофражи и скелета в България
 • нормативни документи за кофражи и скелета в европейската практика
 • натоварване на кофражи и скелета

       4. Натиск на бетонната смес върху вертикални кофражи DIN 12218.

IV. Глава трета - възможности за рационално използване на сглобяемо-разглобяемите кофражи.

 1. Общи сведения.
 2. Ранното декофриране и значението му в съвременното строителство.
 3. Изисквания към проектирането на сглобяемо-разглобяемите кофражи при търсене на възможности за ранно декофриране.
 • сглобяемо-разглобяемите кофражи за изпълнение на вертикални носещи елементи (колони и шайби)
 • сглобяемо-разглобяемите кофражи за изпълнение на хоризонтални носещи стоманобетонни елементи (греди и плочи)

       4. Изпълнение на конструкцията по височина.

 • I-ви вариант: колоните (шайбите) се изпълняват едновременно с подовата плоча
 • II-ри вариант: колоните (шайбите) се изпълняват на тактове

V. Четвърта глава - едроразмерни кофражи.

 1. Общи сведения.
 2. Класификация на едроразмерните кофражи.
 3. Едроразмерни кофражи за разделно изпълнение.
 4. Едроразмерни обемни (тунелни) кофражи.
 5. Изчисляване на стоманобетонни конструкции, изпълнявани с ЕК при ранно декофриране.

VI. Глава пета - Катерещи кофражи.

 1. Общи сведения.
 2. Катерещи се кофражи, зависещи от кран.
 3. Самоповдигащи се катерещи кофражи.

VII. Глава шеста - Леки (фирмени) кофражи.

 1. Общи сведения.
 2. Леки кофражи за изпълнение на вертикални бетонни и стоманобетонни конструкции.
 3. Леки кофражи за изпълнение на хоризонтални стоманобетонни конструкции.
 4. Възможност за рационално използване на леките кофражи.
 • ранно декофриране при леки кофражи
 • технологичен анализ и натоварвания в процеса на изграждане с леки кофражи с падащи глави
 • технологичен анализ и натоварвания в процеса на изграждане с леки кофражи без падащи глави

VIII. Глава седма - оставащи кофражи.

 1. Определение и класификация.
 2. Предплочи.
 3. Предстени.
 4. Оставащи кофражи с предгреди (греди) и хурди за хоризонтални  (наклонени) носещи конструкции.
 5. Други видове оставащи конструкции.

IX. Глава осма - скелета.

 1. Общи сведения.
 2. Класификация.
 3. Работни и предпазни скелета.
 4. Кофражни и монтажни носещи скелета.
X. Проектиране на кофражи и скелета, литература, норми и стандарти.
Печат Печат

Профил

Продукти

Информация