-->
ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск
Автор: Йордан Милев, Васил Кърджиев
Добавен на: 18.04.2012
Издателство: КИИП
Издаденa: 2012г.
Страници: 144
Корици: Меки
24.00 лв.

ЕВРОКОДОВЕ Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции + диск - част първа многоетажна офисна сграда

1. Проектиране на гладки безгредови плочи с приложение на метода на крайните елементи, съгласно Eurocode.

 • общи изисквания
 • статическа схема
 • определяне на натоварването върху плочата
 • статистическо решение
 • оразмеряване на огъване
 • проверка на провисване
 • проверка на продънване
 • конструиране на армировка

2. Сеизмично проектиране на стоманобетонни стенни конструкции за ниво на дуктилност средно (DCM) съгласно Eurocode 8.

 • описание, класификация и оценка на конструктивната система
 • натоварвания и въздействия
 • изчислителен метод
 • резултати от анализа
 • капацитивно проектиране на стоманобетонни стени

3. Проектиране на гладка фундаментна плоча с приложение на метода на крайните елементи, съгласно Eurocode.

 • приемане дебелината на фундаментната плоча
 • определяне на действащото натоварване
 • статистическо изследване на фундаментната плоча
 • оразмеряване
 • проверка на продънване и доуточняване дебелината на плочата
 • конструиране на армировката
Печат Печат
Сходни продукти

Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Наредба 2 РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоражения в земетръсни райони
Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции ЕВРОКОД 8 + диск

Профил

Продукти

Информация